آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

تولید، نشر و بازنشر دانش، فرهنگ، مدیریت، سیاست و آینده

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۱
تیر

مهدی قزلی: مثل همیشه رمضان که به نیمه می‌رسد مثل یک رسم ریشه‌دار شعرا به جنب و جوش می‌افتند. حیاط حوزه هنری در بعدازظهر این روز گواه این شور و جنب‌وجوش است. جوان و پیر، خندان و بشاش و خوش‌پوش جابه‌جا مشغول گفت و گپ می‌شوند و گهگاهی چشم به ساعت دارند که کی خواهند رفت. کمی مانده تا غروب بالأخره با دو اتوبوس شرکت واحد از حوزه هنری سرازیر می‌شوند شعرا به سمت انتهای خیابان فلسطین، به سمت خانه واقعی شعر و شاعران. دیگر برای کسی جای شک نیست که این جلسات تأثیر وثیقی بر جریان شعر معاصر گذاشته است. یکی از گواه‌های این حرف هم سبقت شعرا برای شرکت و شعرخوانی در این مجلس است.

جمع شاعران در بیت سرحالتر هستند. هرچند هوا گرم است و روزه ۱۶-۱۷ ساعتی مردافکن، ولی شادابی جمع به چشم می‌آید...
ادامه مطلب
  • بهزاد توفیق فر
۳۱
تیر
فکرم همه جا هست، ولی پیش خدا نیست
سجاده زردوز که محراب دعا نیست
از شدت اخلاص من عالم شده حیران
تعریف نباشد، ابداً قصد ریا نیست!
از کمیت کار که هر روز سه وعده
از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست
یک ذره فقط کُندتر از سرعت نور است
هر رکعت من حائز عنوان جهانی است! 
این سجده سهو است؟ و یا رکعت آخر؟
چندی است که این حافظه در خدمت ما نیست
ای دلبر من! تا غم وام است و تورم
محراب به یاد خم ابروی شام نیست
هر سکه که دادند دو تا سکه گرفتند
گفتند که این بهره بانکی است، ربا نیست!
از بس که پی نیم وجب نان حلالیم
در سجده همان رونق اگر هست، صفا نیست
به‌به، چه نمازی است! همین است که گویند
راه شعرا دور ز راه عرفا نیست!

سعید طلایی
  • بهزاد توفیق فر
۱۹
تیر

این داستان بنزین یورو چهار و استاندارد بودن یا نبودن بنزین های وارداتی و اینکه چرا دولت تدبیر وامید تولید بنزین داخلی را قطع کرده و قرار شده طبق قانون به جای بنزین تولید داخل؛ بنزین یورو 4 از خارج وارد کند هرروز بیشتر از دیروز خنده دارتر می شود. چون به نظر این حقیر بیسواد! باوجود این همه دانشگاه ومرکزعلمی و نهادهای نظارتی واستانداردی در کشور و وجود بنزین وارداتی در پمپهای بنزین، به قول قدیمی ها دزدحاضر وبزحاضر! به راحتی می توان نمونه یا نمونه های متعددی گرفته پس آنگاه آزمایش کرد و مشخص نمود این بنزین یورو 1 است یا 4 یا بیشتر! اما عزیزان مجلس ودولت همچنان به بحث وتبادل نظر وسوال بدون جواب ادامه می دهند و... حالا کاری نداریم که غرب ایران را تحریم کرد وشیرهای بنزین را به رویمان بست تا فلج کامل بشویم ولی ما در دوره دولت گذشته توانستیم نیازمان را باتولید داخلی مرتفع کرده و برای غرب آرزوی موفقیت کنیم (لایک)!

ازاین که بگذریم بنده فکر می کنم گره داستان جای دیگری باز  می شود، آن هم آنجایی است که به نقل از دولت محترم، اززمان تصویب قانون واردات بنزین تا کنون حدود سی و پنج میلیون لیتر واردات بنزین داشته ایم که طبق عرف بین الملل اگر برای هرلیتر فقط وفقط یک دلار به واسطه محترم! داخلی پرداخت شده باشد می کند به عبارت سی و پنج میلیون دلار تمام یعنی مبلغی درحدود یکصدوپنج میلیارد تومان ناقابل!

دوستان شیب ملایم که توانایی آزمایش بنزین را ندارند ببینند این پورسانت را چه کسی گرفته ؟ آن وقت تمام این بحث ها تمام خواهد شد به جان خودم ... مثل داستان کرسنت!!

  • بهزاد توفیق فر
۱۳
تیر

هرام‌ نبی‌لو و حمید نبی‌لو
منبع: ماهنامه تدبیر، شماره 103

بیگانگی‌ با کار یکی‌ از عوامل‌ تهدیدکننده‌ روند کار سازمان‌ در عصر جدید است‌ که‌ ریشه‌ در عوامل‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارد.

در کشورهای‌ صنعتی‌ کارکنان‌ عمدتاً‌ بر رفع‌ نیازهای‌ ملموس‌ تاکید دارند درحالی‌ که‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ اموری‌ نظیر رعایت‌ عدالت‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ از مهمترین‌ اولویتهای‌ شغلی‌ هستند.

خانواده، احساس‌ بی‌قدرتی‌ در نظام‌ اداری، نوع‌ نگرش‌ به‌ زمان، روابط‌ خویشاوندی، فقدان‌ نظام‌ کارآمد اطلاع‌رسانی‌ ازجمله‌ عواملی‌ هستند که‌ در ایجاد بیگانگی‌ با کار در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ موثرند.

سبکهای‌ مدیریتی‌ سازمانهای‌ نوین‌ محصول‌ عصر جدیدند و بعضاً‌ با فرهنگ‌ و سبک‌ زندگی‌ جوامع‌ درحال‌ توسعه‌ همخوانی‌ ندارند.

در اغلب‌ کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ یک‌ نظام‌ دقیق‌ آموزشی‌ واطلاع‌رسانی‌ وجود ندارد و سازمانها نیز فاقد برنامه‌های‌ پیوسته‌ برای‌ افزایش‌ سطح‌ اطلاعات‌ کارکنان‌ هستند.

  • بهزاد توفیق فر