آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

تولید، نشر و بازنشر دانش، فرهنگ، مدیریت، سیاست و آینده

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۹
اسفند

هفت سین نوروزی...


سنجد

سنجد

نماد سنجیده عمل کردن است. سنجد رابراین باور برسفره می گذارند که هرکس با خویشتن عهد کند درآغاز سال، هرکاری را سنجیده انجام دهد. سنجد نماد عشق ودلباختگی نیز هست. میوه ای است که وقتی بارور می شود وعطر آن درفضا می پیچد تحریک کننده قوای احساسی انسان است ومعتقدند که موجب عشق انسانها به یکدیگر می شود به همین دلیل سنجد سنبل عشق است. درروایات می خوانیم نخستین خلقت خداوند عقل بوده است و ازطرفی درطب قدیم وجدید خاصیت سنجد به عنوان تقویت عقل وحافظه شناخته شده است بنابراین ما، سنجد این نماد خرد وفرزانگی وسنجیده عمل کردن را برسفره هفت سین می چینیم.


سیب

سیب

این سین نماد سلامتی وعشق است. درگذشته ازسیب به عنوان غذای خدایان والهه ها یادشده است. همچنین به عنوان پاداش کارنیک هدیه داده می شد. همه این جمله را بارها شنیده ایم که هرکس روزی یک سیب بخورد به پزشک نیاز ندارد. سیب کلید راهیابی به شهرسلامتی است. مفهوم آن براین استوارشده که تن وجان وجامعه انسانی را ازگزند وآسیب دور می سازد وسیب را به عنوان نماد سلامت وتندرستی برسفره هفت سین مان می چینیم.

  • بهزاد توفیق فر
۲۹
اسفند

روزازنو روزی ازنو...

همه ما بعضی ازروزهای سال درتعطیلات به سرمی بریم، یعنی کارنمی کنیم یا کاری را که دوست داریم انجام می دهیم یا به تفریح وسرگرمی می پردازیم اما این خانم های عزیز(به قول خانه سبز) هستند که هیچوقت کاروفعالیتشان تعطیل بردار نیست و همواره درحال بشوروبساب وپخت وپزوتهیه وتدارک وایاب وذهاب و... و... هستند وتازه درتعطیلات ما کارآنها بیشتر هم می شود بخصوص اگر این خانم های خانه مادر هم باشند!

madar

درآغاز سال نو وهمزمان با شروع نگارش این صفحه که تبرکا با ایام مزین به نام خانم فاطمه زهرا(س) همراه گشته است دوست دارم به همه خانم های مسلمان و پیروان زهرای مرضیه(س) خداقوت بگویم و برای همه آنها ازجمله مادروهمسر خودم، سعادت، سلامت، شادی ورسیدن به آرزوهایشان را ازدرگاه مهربانترین بخشندگان بخواهم. عیدهمه مبارکغاز سال نو وآغ

 

  • بهزاد توفیق فر
۲۶
اسفند


سلام وخداقوت

به زودی با ارائه مقالات ومطالب مرتبط با فرهنگ وسیاست سعی خواهیم کرد اندکی از وظیفه خویش را برای راه آینده ایران اسلامی ادا کنیم

  • بهزاد توفیق فر