آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

تولید، نشر و بازنشر دانش، فرهنگ، مدیریت، سیاست و آینده

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۴
خرداد

ترجمه : سیدبابک علوی
ماهنامه تدبیر، شماره 118

چکیده

این مقاله حاصل نتایج تحقیق انجام شده درباره ارزشهای فرهنگی کارکنان سازمانها باملیت های مختلف در سراسر جهان می باشد. در این تحقیق ، دیدگاههای کارکنان بیش از18 کشور مختلف درباره ویژگی های مطلوب آنها در محیطهای کاریشان موردمطالعه قرارگرفته است . به طور همزمان نیز تلاشی جهت تدوین و آزمایش الگویی نظری برای طبقه بندی ملیتها براساس جهت گیری فرهنگی آنها صورت گرفته است .

1 - مقدمه

تاریخ به ما آموخته است که موفقیت هر شرکتی در عملکردش ، به طور معناداری تحت تاثیر فرهنگ سازمانی آن قرار می گیرد. ویلن و هانگر (1995) اشاره داشتند که یک فرهنگ سازمانی مطلوب به گونه ای است که از رسالت و استراتژی شرکت خود حمایت کند. در اقتصاد جهانی ، بسیاری از سازمانهای بین المللی دارای ترکیبی از کارکنان آمریکایی ، اروپایی ، آسیایی و موارد دیگر هستند که هریک از آنها با داشتن سوگیریهای ویژه خود به زندگی و کار، در کنار یکدیگر فعالیت می کنند. باتوجه به این حقیقت که 25تا 50 درصد رفتار شغلی کارکنان باتوجه به ویژگیهای فرهنگی آنها شکل می گیرد

  • بهزاد توفیق فر
۱۴
خرداد

سوسن‌ جدی‌ - محمد زنجانی‌
ماهنامه تدبیر، شماره 120

مقدمه‌
‌ ‌جهان‌ امروز بی‌تردید از ویژگیهای‌ خاصی‌ برخوردار است. عمده‌ترین‌ آنها عبارتند از:
- تغییرات‌ پرشتاب; - جابجایی‌ شدید در قدرت; - پیچیدگی‌ فزاینده; - رقابت‌ روزافزون.
‌ ‌این‌ موارد باعث‌ شده‌اند تا حیات‌ شرکتها هرچه‌ بیشتر در معرض‌ خطر قرار گیرد و یافتن‌ راه‌ چاره‌ به‌عنوان‌ دغدغه‌ فکری‌ همیشگی‌ برای‌ مدیران‌ شرکتها مطرح‌ شود. آنان‌ باید تلاش‌ کنند تا بیش‌ از دیگران‌ محصول‌ یا خدمات‌ موردنظر مشتری‌ خود را باتمام‌ ویژگیهای‌ موردنظر او ارائه‌ دهند. از سوی‌ دیگر، آنچه‌ که‌ شرکتها به‌عنوان‌ مزیت‌ رقابتی‌ در مقابل‌ سایر رقبا برای‌ خود درنظر می‌گیرند، به‌سرعت‌ توسط‌ دیگران‌ تقلید شده‌ و از اهمیت‌ آن‌ کاسته‌ می‌شود. لذا مدیران‌ شرکتها باید به‌طور پیوسته، باترکیب‌ جدیدی‌ از منابع‌ موجود خود، مزیت‌ جدیدی‌ را فراهم‌ کنند. اینجاست‌ که‌ اهمیت‌ نیروی‌ انسانی‌ خلاق‌ و به‌عبارت‌ دیگر کارآفرینان‌ سازمانی‌ در شرکتها برجسته‌تر می‌شود.

باوجود چنین‌ افرادی‌ تنها یک‌ شرکت‌ می‌تواند خود را به‌عنوان‌ یک‌ شرکت‌ کارآفرین‌ و پیشرو معرفی‌ کند. وجود بستر مناسب‌ برای‌ فعالیتهای‌ کارآفرینانه‌ کارآفرینان‌ سازمانی‌ و نیز وجود محیط‌ بیرونی‌ پشتیبانی‌کننده‌ از اینگونه‌ فعالیتها، از جمله‌ مهمترین‌ عوامل‌ به‌شمار می‌روند.
‌ ‌باتوجه‌ به‌ اهمیتی‌ که‌ تصمیم‌گیران‌ در سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌ برای‌ تبدیل‌ شرکتهای‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ سازمان‌ به‌ شرکتهای‌ کارآفرین‌ قائل‌ بوده‌اند. یک‌ طرح‌ تحقیقاتی‌ با همکاری‌ بخش‌ تحقیق‌ و مشاوره‌ سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی‌ تحت‌ عنوان‌ <مطالعات‌ جامع‌ کارآفرینی‌ و با هدف‌ بررسی‌ تنگناهای‌ توسعه‌ کارآفرینی‌ در ایران> انجام‌ شده‌ است. این‌ مقاله‌ براساس‌ یافته‌های‌ این‌ طرح‌ تحقیقاتی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ در تیرماه‌ 1380 خاتمه‌ یافت.

‌ ‌در این‌ مقاله، ابتدا موانع‌ توسعه‌ کارآفرینی‌ در برخی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ موجود و سپس‌ نتایج‌ مربوط‌ به‌ مطالعه‌ موانع‌ درونی‌ توسعه‌ کارآفرینی‌ سازمانی‌ در 9 شرکت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است.

  • بهزاد توفیق فر
۰۳
خرداد

آنان که همیشه دزد و رهزن شده اند

دلواپس دلواپسی من شده اند

آنجا “پت ومت” به پای هم می پیچند
اینجا که رسیده اند “بتمن” شده اند
 
اشتون چو رسد پسته ی رفسنجانند
همراه به گرمابه و گلخن شده اند
 
امروز وطن فروشان همگی
گستاخ تر از”خانم شرمن” شده اند
 
از وحشت کدخدا به خود می لرزند
در داخل مملکت “تهمتن” شده اند
 
آنانکه تو افراطیشان می خوانی
دلواپس حیله های دشمن شده اند

امروز سومین گردهمایی ایرانیانی است که نگران از دست رفتن ایرانشان هستند. ساعت 16:30 لانه جاسوسی سابق آمریکا، سالن بصیرت.

  • بهزاد توفیق فر