آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

بزرگی راگفتند:آینده بشرتاریک است. پاسخ داد: ولی وظیفه ماروشن است

آینده روشن

تولید، نشر و بازنشر دانش، فرهنگ، مدیریت، سیاست و آینده

با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی به طور حتم رسالت سازمانها در جهت برآوردن انتظارات افراد جامعه حسااس
تر و با اهمیت تر می شود ، به طور کلی می توان ادعا نمود دنیا، دنیای سازمانهاست،آنچه امروزه درساازمانها ازاهمیات خاصای
برخورداراست نقش اساسی انسان به عنوان گردا ننده اصلی سازمانها می باشد)قربانی، 23 ( و از آنجایی کاه انساان موجاودی
اجتماعی است زندگی سالم و موفقیت آمیز برای او بدون همکاری وهماهنگی با دیگر انساانها مشاکل و در بع ای مواقاع یار
ممکن است .فعالیتهای گروهی افراد درسازمان در برگیرنده هویت و کارایی هر سازمان است. کارایی وتوسعه هر سازمان تا حاد
زیادی به کاربرد نیروی انسانی بستگی دارد، هر قدر که سازمانها بزرگتر میشوند ،بالطبع به مشکلات این نیاروی عظایم اضاافه
.) می شود )نمازی، 231
اگر خشنودی یا رضایت از زندگی را به یک رودخانه بزرگ تشبیه کنیم ،آب این رودخانه از رودهای کوچک متعددی تامین
میشود به عبارت دیگر خشنودی یا رضایت از زندگی نیز نتیجه عواملی نظیر رضایت از کار،رضایت از حقوق ودستمزد از ارتقاا
وپیشرفت در کار، رضایت از نحوه سرپرستی،رضایت از همکاران،رضایت از پسخوراند)آگااهی از نتاایج کاار (، رضاایت از اعتمااد
متقابل بین افراد در سازمان،رضایت از شغل، رضایت از زندگی زناشویی،رضایت از ایام فرا ت،رضایت از خانواده و...، حاصل مای
.) آید )مقیمی، 231
از طرف دیگر فرهنگ سازمانی برای کار در محیط های چند فرهنگی اهمیت چشمگیری دارد...

دریافت مطلب

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی